NVK trenger ny sekretær

Vår dyktige sekretær Britt Svendsen har bedt om avløsning, og klubben trenger et nytt ordensmenneske ved roret.

Sekretærens hovedoppgaver er å bistå hovedstyret og dets leder, føre medlemsregister, holde oversikt over klubbens post, dokumenter og eiendeler, samt legge til rette for klubbens årlige representantskapsmøte.

Dette er sekretærens arbeidsoppgaver: Instruks for sekretær

Sekretærens instruks er vedtektsfestet i klubbens lover og vedtekter.

Tillitsvervet er lønnet.

Interessenter kan kontakte NVK-leder Anders Simensrud eller sittende sekretær Britt Svendsen for flere opplysninger.

Anders:  leder@vorsteh.no  Tlf.: 408 41 501

Britt:  post@vorsteh.no Tlf.: 984 26 092

NVK trenger også nye medlemmer til avlsrådet