NVK Troms – invitasjon til årsmøte

NVK Troms – invitasjon til årsmøte

Styret i NVK Troms inviterer til årsmøte 28. februar

Styret i NVK Troms inviterer til årsmøte den 28. februar 2024 klokken 20.00. Møtet avholdes på teams. Årsmøtet var tidligere fastsatt til 31. januar, men måtte flyttes. Det er ikke innkommet saker fra medlemmene. Påmeldingsfrist 26. februar som sendes på epost til livjka@icloud.com.

Årsberetning NVK Troms 2023 – styrebehandlet 31.1.24

Regnskap 2023 styrebehandlet 31.1.24

Budsjett 2024 (1) styrebehandlet 31.1.24

Valgkomiteens innstilling til ÅM 2024