NVK Vestland inviterer til felles apporttrening

NVK Vestland inviterer til felles apporttrening

Det blir fellestreninger i apport på Framnes Gård fredagar i mai.

Første trening blir fredag 3. mai og oppmøte blir kl. 17.30 på den innerste parkeringsplassen.

Det bir inga påmelding i forkant i år. Det er berre å møte opp på parkeringsplassen.

Me hjelper kvarandre slik at alle får ei god trening med sin hund.

Det er muligheter for både søk-apport, spor-apport  og vannapport (når været er varmt nok til det).

Pris pr. hund pr. trening er sett til kr. 100.

Ta med eige apportobjekt (objekter) og bli med!

Håpar mange vil bli med!