NVKs Gullmerke til Arild Walter Hansen

NVKs Gullmerke til Arild Walter Hansen

Arild Walter Hansen ble hedret med NVKs gullmerke under distriktskonferansen på Malungen 2015.

Styret i NVK fremhever Arild Walter Hansens lange fartstid i NVKs tjeneste. Han er også nyvalgt distriktskontakt i Buskerud. Familien har flere hunder, og Arild er både apportprøvedommer, instruktør og autorisert for saueaversjonsdressur. I Buskerudgruppa får han æren for et usedvanlig godt miljø, som han bidrar til sammen med kona, Wenche Due Hansen.

Les full begrunnelse – Arild Walter Hansen

Arild Walter Hansen har sittet i styret i distriktgruppe i ca. 25 år og vært distriktskontakt i tre perioder. Han har hatt både LV og KV og drevet oppdrett av begge. Alle hunder er spesielt godt premiert på apportprøver og han har også vært apportprøvedommer i mange år.

Ingen i hele Norge har visstnok trukket flere spor på apportprøver enn Arild, og i løpet av sine 25 år i Buskerudgruppa kan ingen huske å ha sett ham sur. Han skaper god stemning rundt seg med sitt gode humør.

Arild er også en ivrig jeger både på skog og fjell. Han er hvert år på rypejakt i Sverige.

Hans første hund LV Basker var hard å dressere. På et klubbmesterskap finner Basker rype raskt med fin bruk av vind, godt grep, rask retur, men begynner å tygge. Ved avlevering vil han ikke slippe. Arild begynner med positiv stemme: Basker, takk! Men nei, Basker slipper ikke. Dette utvikler seg mer og mer. Arild blir rødere og rødere i toppen, og stemmen strengere og strengere, men Basker slipper ikke. Arild løfter rypa så høyt han kan, men Basker henger på i løse luften, og nekter å slippe. Det var ikke mye igjen av fuglen. De vant ikke klubbmesterskapet det året.

Her er hele listen over alle æresmedlemmer i NVK og Gullmerkeinnehavere.