NVKs gullmerke til Ove Myhre

NVKs gullmerke til Ove Myhre

OA-leder, dommer og instruktør - innsatsen ble belønnet med klubbens gullmerke på landssamlingen.

Gullmerket ble utdelt av NVK-leder Roger Brenden på landssamlingen på Buhol pinseaften.

Ove Myhres inkluderende holdning og inspirerende innsats ble fremhevet. Han har årelang erfaring som apportdommer og reiser land og strand rundt på prøver og treningssamlinger. Mange nybegynnere har reist hjem med optimisme og nytt pågangsmot etter møte med Ove.

Med gullmerket på jakka

Han har også holdt en rekke fase-1-kurs og derigjennom bidratt til at både vår klubb og andre fuglehundklubber har fått nye og dyktige instruktører.

Sist men ikke minst har han sittet som leder i OA-gruppa i en årrekke, i en periode der klubben har startet opp mange nye tiltak som tar sikte på rekruttering til sporten og på å dyktiggjøre hundeeiere.

Leder aktiv gruppe

OA-gruppa har en stor instruktørgruppe og populære tiltak er feks. faste treningskvelder i Lillestrøm, apportkurs, den årlige treningsturen på lavland til Erwalla i Sverige, treningstur og distriktsmesterskap på vinterføre (flere steder), en nybegynnersamling i Engerdal i august, kurstilbudet «Ung med vorsteh», og ikke minst en helt ny vinterprøve i Valdres.

I tillegg er OA-gruppa tilstede på Camp Villmark med egen stand hvert år, og gruppa er også vertskap annethvert år for den store landssamlingen på Buhol.

Formaliserer gullmerkekriterier

NVK-leder Roger Brenden informerte også om at hovedstyret har nedsatt et helt nytt utvalg som skal nedfelle forslag til kriterier for tildeling av gullmerke og æresmedlemsskap.

Dette er medlemmene i utvalget:

  • Randi Schulze, æresmedlem
  • Tore Kallekleiv, æresmedlem
  • Live Kaasin, leder i Trøndelag
  • Ove Myhre, leder i Oslo og Akershus
  • Eva Pedersen, hovedstyret
  • Roger Brenden, NVK-leder

Saken skal etter planen opp på RS  2023.

Med sin viktigste støttespiller, kona Birte Wold Myhre, ved sin side, får den ferske gullmerkeinnehaveren kaffe og dessert servert av Kristin Kirkeby under festmiddagen.

Se alle gullmerkeinnehaverne her!