Ny avls- og oppdretterpris for langhår

Ny avls- og oppdretterpris for langhår

NVK har opprettet nye avls- og oppdretterpriser for langhåret vorstehhund. Frist for nominasjon er 31.12.

Avlsrådet og Jaktrådet i Norsk Vorstehhundklubb har sammen funnet fram til modeller for avls- og oppdretterpriser for langhår.

Vi beklager at dette kommer sent, men håper at de aktuelle eiere/oppdrettere kan få samlet data for de aktuelle hundene og sendt dem inn til oss snarest og senest innen 31.12.2016 – for tildeling på Disriktskonferansen/Representantskapsmøtet i januar 2017.

Det vil selvsagt være mulig, som for de andre rasene, å sende inn resultater etter dette, for tildeling ved senere DK/RS.

Det framgår her at vi har lagt opp til en annen poengskala og noe andre kriterier for langhår enn for de to andre rasene.

Dette er begrunnet med at rasen er antallsmessig liten, og at få hunder starter på jaktprøver. Videre at en relativt høy andel av norskfødte valper havner i Sverige. Det betyr at det ville være nesten umulig å samle sammen poeng for avlshundene uten å ta med data fra Sverige. Videre har vi, for å inspirere til å starte hundene på jaktlige tester i det hele tatt, tatt med muligheten til å hente inn ett ekstrapoeng for apportprøve-resultater.

Avlspris for LV

Prinsippene er som for KV og SV, at hvert avkom teller med kun én gang, og at det dermed er kun beste premie som teller. Videre krav til HD-fri og utstillingspremie som for KV og SV.

Nytt for LV:

  1. Det gis +1 poeng for hunder som har apportpremie, uavhengig av premiegrad.
  2. Det godkjennes premier fra svenske jaktprøver og apportprøver, på linje med norske, men med ett poengs fordel med 1VK i Norge framfor 1Ekl i Sverige, pga. at de svenske prøvene ikke inneholder noe konkurranseelement som i Norge.
  3. Poengskala:

Premiegrad

Klasse 1 2 3
UK 6 4 2
AK 6 4 2
VK (EKl*) 8 (7*)

*) ett poengs fordel med 1.VK i Norge framfor 1.EKL i Sverige, pga. at de svenske prøvene ikke inneholder noe konkurranseelement som i Norge.

Poenggrense for å få tildelt NVKs avlspris settes til:

Hanner: 15 poeng. Tisper: 12 poeng

For å få godkjent avkommenes jaktprøvepremier fra Sverige, skal dette dokumenteres av eier av den aktuelle avlshund, ved utskrifter fra SKKs eller SVKs databaser.

Avlshundeiere er selv ansvarlige for å sende inn resultater til Avlsrådet innen 31.12. hvert år.

Oppdretterpris for LV

Det gis poeng etter følgende poengskala (som for avlspris)

Premiegrad

Klasse 1 2 3
UK 6 4 2
AK 6 4 2
VK (EKl*) 8 (7*)
  1. Det gis +1 poeng for hunder som har apportpremie, uavhengig av premiegrad.
  2. Det godkjennes premier fra svenske jaktprøver og apportprøver, på linje med norske, men med ett poengs fordel med 1VK i Norge framfor 1Ekl i Sverige, pga. at de svenske prøvene ikke inneholder noe konkurranseelement som i Norge.

Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra et avkom kan kun brukes én gang. Kun ett resultat pr. avkom kan regnes med. Samtlige avkom som skal regnes med skal være/ha vært avlsgodkjente. CK gir 1 poeng i tillegg

  • Cacit/ÆP og Fullkombinert gir 2 poeng tillegg
  • NM-tittel gir 2 poeng
  • Vinner av høystatusløp gir 2 poeng
  • VM-vinner gis det samme som NM-vinner, 2 poeng for tittelen.

Minimum poengsum er 15 poeng.

For å få godkjent jaktprøvepremier fra Sverige, skal dette dokumenteres ved utskrifter fra SKKs eller SVKs databaser.

Oppdrettere er selv ansvarlige for å sende inn resultater til jaktrådet innen 31.12. pr år.

Bildetekst: LV Imola til Ole Kristian Hesthagen. Foto: Jan Tore Skjørshammer