Ny kontakt i Møre og Romsdal

Ny kontakt i Møre og Romsdal

Frode Erlandsen er valgt til ny kontaktpeson for Møre og Romsdal

Jeg heter Frode Erlandsen og er ny DK for NVK Møre og Romsdal. Jeg bor i Molde. Jeg har hatt tre korthår fra Kennel Rugdelia siden 2005.
Som mange har erfart er det å ha fuglehund en fantastisk hobby. Vi er mye ute i naturen i kombinasjon med å bruke hunden i ulike aktiviteter. Deltar man på konkurranser og viser hva den firbente står for, så er det med å gi en tilleggsdimensjon både for hund og eier.
NVK Møre og Romsdal er en liten klubb med ca. 25 medlemmer. Målet er å få med flere av de som har Vorsteh i vårt fylke. En aktiv forening vil kunne bidra til inspirasjon og læring om alle sider av vårt hundehold.
Mange har mye erfaring å bidra med, og de fleste har noe å lære, både av de med mindre erfaring og de som har vært med en stund.
I året som kommer vil vi forsøke å øke oppslutningen om våre medlemsmøter. Vi vil også opprette kontakt med de nye eierne av området der vi i mange år har arrangert skogsfuglprøve. Det er et mål å få reetablert dette arrangementet. Prøveforholdene var svært bra, noen år hadde vi en premieringsprosent på 40-50.
Jeg ser frem til å bli mer kjent med NVK-organisasjonen. Jeg vil benytte anledningen til å takke Rune Nedrebø for innsatsen som klubbleder i 11 år.

Kontaktinfo:

Distriktskontakt: Frode Erlandsen