Velkommen til ny NVC!

Velkommen til ny NVC!

Nå kan dere legge inn resultatene fra de siste ukers jaktprøver i den nye løsningen

NB: I startfasen kan løsningen være noe ustabil pga justeringer og feilretting. Vi ber derfor om litt tålmodighet …

NVC er Norsk Vorstehhundklubbs internettbaserte cup hvor jaktprøveresultater og apportprøveresultater kan registreres.

På bakgrunn av resultatene blir poengberegning gjort, og dette danner grunnlaget for kåring av årets NVC-hunder.

Les mer om NVC-reglene her

Vi har valgt å utvikle en helt ny løsning, og den blir lagt på egen url. Arbeidet er ledet av Ståle Garborg og Håkon Myhra. Harriet Wiggen i Jaktrådet har lagt inn historiske resultater, en enorm manuell jobb. Nå er løsningen oppe og går. Det vil nok fortsatt finnes småfeil her og der som må rettes opp, men det tar vi etter hvert!

For de som har fått jaktprøveresultater fra uke 43 og frem til løsningen nå er lansert, vil det bli gitt «amnesti» fra 7-dagersregelen. De som finner feil i poengberegning etter at cupen er lansert, melder inn på nvc@vorsteh.no.

Alle resultater som er meldt inn innen fristen, er tatt med i den nye løsningen. De hunder som kun er premiert på apportprøver, står med 0 poeng da du kun får poeng for samlekombinert, dvs jaktprøve + apportprøve.

Resultat som ikke er kommet med, er enten meldt inn for sent, eller ikke meldt inn i det hele tatt. Hvis du mener du har meldt inn resultatet ditt innen fristen, så må du sende en e-post om dette, så vil Jaktrådet gå inn i arkivet for å se om dette stemmer.

Totalt er det lagt inn 513 resultat fordelt på 190 apportpremieringer, 6 fullkombinertpremieringer, 66 høyfjell høst-premieringer, 8 lavlandspremieringer, 37 premieringer på skog og 156 premieringer på høyfjell vinter. Dette er igjen fordelt på 178 hunder.

Trykk på NVC-logoen til høyre eller trykk HER for å komme inn på de nye NVC-sidene.