Nye apporttreningar på Kismul

Nye apporttreningar på Kismul

Me har sett opp 4 nye apporttreningar fram mot apportprøven på Askøy.

Det blir apportreningar på Framnes Gård på Kismul følgjande datoar:

tirsdag 25. mai kl. 19.00

tirsdag 1. juni kl. 19.00

tirsdag 8. juni kl. 19.00

tirsdag 15. juni kl. 19.00

Første gangen blir fokuset søk-apport og enkel vannapport (utan skudd og båt).

Gang nr. 2 blir det vidare trening frå der me er etter gang 1

Alle hundane blir trent vidare frå det nivået dei er på, så alle er velkomne uansett nivå.

Dei 2 siste gongane blir treningar lagt opp som på ein apportprøve for å få trening i ei slik setting,

dvs. søk-apport og vannapport for UK-hundane og søk- , spor- og vannapport med skudd og båt for AK-hundane.

Ta med egne apportobjekt (apportbukk, dummy eller fugl).

Pris.: kr. 100,- pr. hund pr. gong.

Påmelding til Anne Grete Langeland på email: annegretela@msn.com

Meir info på mob. 90148290

Hjerteleg velkommen!!