HD: Nye avlskriterier for strihår

HD: Nye avlskriterier for strihår

Representantskapet har vedtatt en endring i avlskriterier for strihåret vorsteh.

På bakgrunn av HD-situasjonen for SV la avlsrådet frem forslag om at minst én av partnerne i en parring skal ha A-hofter. Dette ble vedtatt på årets representantskapsmøte 17. februar, og er gjort gjeldende fra den datoen.

Begrunnelse for kravet: Vi vet at hunder med B-hofter avler flere hunder med B-hofter og C-hofter enn hunder med A-hofter. En B-hofte er genetisk dårligere enn en A-hofte.

I tillegg ble det lagt frem forslag om at tisper skal avkomst-granskes allerede etter første kull, dvs. at 50 prosent av avkom i første kull skal ha kjent HD-status før godkjenning av andre kull.

Fra kriteriene: Ei avlstispe kan ikke få sitt 2. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i det første kullet er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl.

Begge disse endringene ble vedtatt og gjelder fra 17. februar 2019.

Tekst: Trude Lien, leder NVK Avlsråd

Last ned: SV avlskriterier 2019.

Se også: Godkjente farger for strihår

Se også: Endring i kriteriene for KV, vedtatt fra samme dato.