Nytt i championatreglene

Nytt i championatreglene

Nye championatregler gjelder fra 1.1.2020. Merk at det er nye poengregler for Fullkombinert UK.

NVK-leder Anders Simensrud orienterte om hva som var nytt i de nye championat-reglene på årets Distriktskonferanse.

Nye nye reglene har betydning for titlene NJCH og NJ(k)CH.

Dette er nytt:

 • 1. UK fullkombinert: 4 championat-poeng
 • 1 .UK / AK apport: 1 poeng (maks inntil 5 ganger og maks 2 fra UK til jaktchampionatet).  Apportpremie må settes sammen med jaktprøvepremie som gir championatpoeng for at det skal kunne gis championatpoeng for 1 UK/AK apport. Premiene kan kun bruke én gang mot hverandre.
 • For å oppnå NJ(k)CH kreves følgende: 3 jaktprøvepremier som gir championatpoeng i AK/VK. 1. AK apport som må oppnås i samme kalenderår som minst en av de tellende jaktpremiene. Samt Very Good på utstilling. (Dette betyr at den gamle omregningstabellen som mange hadde problemer med, er fjernet. Nå telles bare championatpoeng også for kombinert-tittelen)

Krav til NJCH er som før:

Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd Very Good på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i ha oppnådd et av følgende kriterier: ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve CACIT, 3 x CK eller 1. AK fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder.
Poengberegning: 
Det gis poeng etter følgende kriterier:
UK:

 • 1. premie UK 2 poeng (maks 2 x 1. UK teller til jaktchampionat)
 • 1. premie UK fullkombinert 4 poeng (maks 1 UK FK teller til jaktchampionat)
 • 1. premie Norsk Derby kvalifisering 2 poeng
 • 2. premie Norsk Derby kvalifisering 1 poeng
 • 1. premie Norsk Derby semifinale 3 poeng
 • 2. premie Norsk Derby semifinale 2 poeng
 • 3. premie Norsk Derby semifinale 1 poeng
 • 1. premie Norsk Derby finale 5 poeng
 • 2. premie Norsk Derby finale 4 poeng
 • 3. premie Norsk Derby finale 3 poeng
 • 4. premie Norsk Derby finale 2 poeng
 • 5. premie Norsk Derby finale 1 poeng
 • 1. premie Unghund Grand Prix 3 poeng
 • 2. premie Unghund Grand Prix 2 poeng
 • 3. premie Unghund Grand Prix 1 poeng
 • 1. premie Sør Norsk Mesterskap 3 poeng
 • 2. premie Sør Norsk Mesterskap 2 poeng
 • 3. premie Sør Norsk Mesterskap 1 poeng
 • 1. premie kvalifisering Arctic Cup (AC) / Norsk Unghundmesterskap Lavland (NUL) 2 poeng
 • 2. premie kvalifisering AC/NUL 1 poeng
 • 1. premie finale/semifinale AC/NUL 3 poeng
 • 2. premie finale/semifinale AC/NUL 2 poeng
 • 3. premie finale/semifinale AC/NUL 1 poeng
 • 1. premie finale AC/NUL (flere enn 60 delt) 4 poeng
 • 2. premie finale AC/NUL 3 poeng3. premie finale AC/NUL 2 poeng
 • 4. premie finale AC/NUL 1 poeng
 • Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng.
 • Maksimum 10 championatpoeng fra unghundklasse/høystatusløp kan benyttes for Norsk Jakt Championat.

AK:

 • 1. premie AK 3 poeng
 • 1. premie AK fullkombinert 5 poeng

VK:

 • 1. VK 3 poeng
 • 2. VK 2 poeng
 • 3. VK 1 poeng
 • Semifinale: 1. VK 4 poeng
 • Seminiale : 2. VK 3 poeng
 • Semifinale: 3. VK 3 poeng
 • Semifinale: 4. VK 1 poeng
 • VK-finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell, max 10 poeng:
  Antall        1.VK —  2.VK — 3.VK — 4.VK — 5.VK — 6.VK
  Inntill 30     3            2           1        0          0          0
  31-40          4            3           2        1          0          0
  41-50          5           4           3        2          1           0
  51-60          6           5          4         3          2          1
  61-70          7           6           5        4          3          2
  71-80          8           7           6         5          4         3
  81-90         9           8           7         6           5         4
  91-            10          9           8         7           6         5
 • Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag, VK semifinale og i VK-finale. Ved lukket prøve gis det championatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse.
 • Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at de har brakt fugl for skudd og at det er skutt over hundene. Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:
  CK 1 poeng
  CACIT 2 poeng
  Res.CACIT 2 poeng
  ÆP skogsfuglprøve 2 poeng
 • 1.UK / AK apport: 1 poeng (maks inntil 5 ganger og maks 2 fra UK til jaktchampionatet). Apportpremie må settes sammen med jaktprøvepremie som gir championatpoeng for at det skal kunne gis championatpoeng for 1.UK/AK apport. Premiene kan kun bruke én gang mot hverandre. Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på jaktprøve eller brukshundklassen på utstilling.
 • Eksempler:
  1. AK og ÆP på skogsfuglprøve gir 5 poeng
  1. VK finale med 27 startende hunder gir 3 poeng
  1. VK finale med 27 startende hunder samt 1. AK apport gir 4 poeng
  2. VK finale m/CK med 72 startende hunder gir 8 poeng
  1. VK finale m/CK med 59 startende hunder gir 7 poeng
  2. VK, samt 6. VK finale med 38 startende hunder ved samme prøve gir 2 poeng
  3. VK, samt 2. VK finale med 72 startende hunder ved samme prøve gir 8 poeng

Endringene i championatreglene ble gjort enstemming i FKS Raseutvalg (RU).

De nye championatreglene finnes i sin helhet på NKKs nettsider.

Du kan også laste dem ned her: Championatregler 2020