Nye medlemmer i Avlsrådet

Nye medlemmer i Avlsrådet

Styret i NVK har utnevnt nye medlemmer til avlsrådet. Her presenterer de seg.

Ny i strihår-rådet: Ørjan Alm

Mitt navn er Ørjan Alm og bor på Røkland i Saltdal i Nordland. Har familie og 5 hunder: 2 strihår og 3 basset bleu. Vi driver også oppdrett av begge rasene. Jeg jobber som skogbrukssjef i Saltdal kommune og har ansvar for skogbruk, utmark og vilt.

Er utdannet innenfor skog og utmark, 3 år skogbruk på høgskolen i Nord-Trøndelag og et år på utmarksforvaltning på Evenstad ved Høgskolen i Hedmark. Har tidligere jobbet i Prevista med skogtakst, NJFF-Nordland som ungdomskoordinator og Allskog SA som skogbruksleder.

Er mye ute i skog og fjell. Jakt og fiske er hovedinteressen. Stiller også noe på jaktprøver både med fuglehund og basset, stiller litt på utstilling, hvis man har hund til det.

Er autorisert fuglehunddommer og apportdommer. Er jegerprøveinstruktør og har vært en god del engasjert i lokal jeger og fiskerforening. Har drevet aktivt på ski i yngre alder, for tiden er jeg trener for ungdom på ski og fotball.

Jeg er DK i Nordland i NVK, men har en som kommer til å ta over dette vervet når vi har hatt årsmøte til sommeren.

Kontaktdata: Ørjan Alm 

 

Ny i korthår-rådet: Britt Schibbye

Jeg bor i Gjerdrum, i kanten av Romeriksåsen, sammen med Rune og to hunder. Skogen brukes daglig til tur, jakttrening og snørekjøring på ski om vinteren. Om høsten er det tid for taksering av skogsfuglen, og jeg har hatt ansvaret for organiseringen for Gjff av det de siste årene. Vi har kort vei til jaktterreng, men tar også turen til terreng ved hytte i Etnedal.

Er mye ute med hundene i skog og fjell, og siden jeg jobber turnus, kan vi ofte ha herlighetene for oss selv på en vanlig hverdag. Jeg jobber som Sendeleder i NRK fjernsynet, og må stadig jobbe helger, sene kvelder og tidlige morninger. Har jobbet i NRK i snart 30 år, med produksjon, teknologi og digitalisering. Jeg har utdannelse som ingeniør innen media, og har også en cand.mag. i realfag med fysikk som fag.

Mitt hundeliv startet med dobermann, som vi har hatt flere flotte eksemplarer av. Dessverre rammes en del individer av hjertefeil, som er genetisk overført. Etter å ha mistet flere av våre kjære hunder for tidlig, valgte vi å skifte til en friskere rase, og da falt valget på vorsteh. Selvom jeg ikke er oppdretter, har denne prosessen vekket interessen for avl av mest mulig friske hunder. Jeg satt en periode i dobermannklubben sitt avlsråd, og har derfor deltatt på NKK sitt avlsrådkurs.

Jeg er fase1-og fase2-instruktør, og sitter i styret til NVK OA. Har tidligere sitter flere år i styret til Rypejentene, og er nå med dem som instruktør ved flere arrangementer.

Kontaktdata: Britt Schibbye

 

Ny i korthår-rådet: Arild Walter Hansen

Jeg er født i 1964 og oppvokst i Lier, beliggende mellom Drammen og Asker. Har vært registrert i Jegerregisteret siden 1983, og jaktet hvert år etter det. Mest fuglejakt, men også en del rådyrjakt med drivende hunder har det blitt. Samt noe jakt på hare, hjort og elg. De senere år har det også blitt noe villsvinjakt i Sverige.
Jeg er gift med Wenche Due Hansen, og vi har 2 voksne barn og 2 barnebarn.
Vår første vorsteh anskaffet vi oss i 1990. Det var en LV hannhund. Til sammen har vi hatt 4 LV, 1 hann og 3 tisper. Vi hadde 2 kull på den første tispen, og 1 kull på hennes datter. Begge disse to var jaktpremierte. I 2002 fikk vi vår første KV, ei sortskimmel tispe fra Lierdalens. Vi har for tiden 4 KV, men har til sammen hatt 6 stk. inkludert de 4. I tillegg har familien 1 drever og 1 gordonsetter, samt at sønn i huset kjøpte seg en KV-valp i 2019.
Jeg kom inn i styret for NVK Buskerud i 1994, og var med i styret frem til årsmøtet i desember 2019. Har vært distriktskontakt i 2 perioder.
Har vært aversjonsinstruktør og  apportprøvedommer siden tidlig på 2000-tallet. I de senere årene har jeg vært leder for Dommerutvalget for Apportprøvedommere (DUA). Er FKF-instruktør fase 1, og har også tatt instruktørutdanning i Hundskolan Vision. Både Wenche og jeg jakter og stiller noe på prøver, slik at vi får dokumentert egenskapene på våre hunder. Vi stiller på høyfjell, skog, lavland og apportprøver. Noen lavland- og høyfjellsprøver i Sverige har det også blitt.
Føler meg heldig som har jaktet med, og felt fugl for alle våre 3 fantastiske raser!

Kontaktdata: Arild Walter Hansen