Nykommer ble Årets hund i Østfold

Nykommer ble Årets hund i Østfold

- Det føles helt uvirkelig å vinne Årets hund allerede i vårt første år som medlemmer, forteller Janne Aastorp Raaden fra Halden. Hennes 5 år gamle korthår Stallogaissas Kaizer BB ble kåret til både Årets hund og Årets jakthund på årsmøtet.

Årets hund i Østfold 2021. Stallogaiser BB Kaizer med eier Janne Aastorp Raaden på jakt.

Som erfarne hundefolk har Janne og ektemannen Helge Raaden lang erfaring med forskjellige hunderaser og forteller at de er storfornøyd med hvor allsidig Vorsteh er som jakthund. I tillegg til jaktprøver og utstilling har de fått mye tid til både skogsfugl og rypejakt. – Vi har også jaktet endel rådyr med Kaizer i line, forteller Helge.

– Målet for neste år er å få til gode premieringer både på høyfjell og lavland, forteller Janne.

Årets unghund ble Jentenes Hilda med eier Lone Gudim.

Årsmøtet 2021

Endelig kunne klubben gjennomføre sitt årsmøte som har vært utsatt flere ganger grunnet covid-restriksjoner. Det var seks frammøtte i tillegg til styret.

I 2022 fyller avdeling Østfold 30 år og årsmøtet brukte endel tid på å diskutere hvordan vi skal markere jubileet på best mulig måte. Det kom inn mange gode forslag om treningssamlinger, familiedager og andre aktiviteter. Styret vil ta med seg forslagene og utarbeide en god aktivitetsplan slik at vi får mest mulig aktivitet gjennom jubileumsåret.

Lone Gudim tester Åge Walthers skytesimulator på årsmøtet 2021.Referat:

Innkalling og saksliste – godkjent

Årsberetning – godkjent

Klubben har 69 medlemmer og til tross for noe nedsatt aktivitet grunnet covid hadde vi hele 46 startende på Østfoldapporten. Det er rekord og viser at vår lokale prøve virkelig begynner å bli populær.

Hele styrets beretning ligger vedlagt som egen fil.

Regnskap:

Olav Gjestvang redegjorde for årets regnskap som viser et overskudd på 10 049 kroner. Vi har 80 630 kroner på konto.

Revisor har godkjent regnskapet uten innvendinger.

Årsmøtet godkjente regnskapet.

Det ble  bemerket at vår solide økonomi gir oss godt handlingsrom inn i jubileumsåret og at det ikke er noe mål i seg selv gå med overskudd.

Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker til diskusjon.

Aktivitetsplan

 • Klubben arrangerer høyfjellsamling på Lenningen fjellstue 11. – 13. mars. Turen koster 1700,- pr ekvipasje og det er fortsatt noen ledige plasser. Påmelding gjøres til unn.johannessen@hotmail.com
 • Mai og juni – Apportrening før sommerens prøver
 • Juni og august – fugletrening hos Hallgeir Berg i Skiptvet
 • 7. august – Østfoldapporten på Bekkhus
 • Det har kommet inn forslag om en jubileumssamling hos Lone Gudim i Fredrikstad på forsommeren. Vi ønsker å få til en samling med både trening, apport, dressur og sosialt samvær. Styret lager et program og kommer tilbake med dato.
 • Det har også kommet inn forslag om en lavlandssamling i Sverige. Styret undersøker muligheter og kommer tilbake med mer informasjon.

Valg

Unn Johannessen ble gjenvalgt som leder. Janne Aastorp Raaden ble ny revisor.

Resten av styret var ikke på valg og består av:

 • Nestleder: Jon Andersen
  Sekretær: Jon Terje Hellgren Hansen
 • Kasserer: Olav Gjestvang
  Styremedlem: Torbjørn Fosser
  Varamedlem: Pål W. Pettersen 

Valgkomiteen består av:

 • Geir Luthen
 • Eivind Torgersen
 • Inger Helene Onsager

STYRETS BERETNING for 2021