Nytt æresmedlem: Lisbeth Reinertsen

Nytt æresmedlem: Lisbeth Reinertsen

Agders Lisbeth Reinertsen er utnevnt til nytt æresmedlem i NVK.

Lisbeth er nominert av sin lokalklubb Agder hvor hun har vært primus motor i mange år. Hovedstyret slutter seg til nominasjonen, og æresmedlemskapet ble vedtatt i representantskapsmøtet søndag 13. februar 2022.

Dette er begrunnelsen:

Lisbeth Reinertsen går nå ut av styret i NVK Agder. Hun går av som kasserer, et verv hun har hatt siden 2013. Hun har vært sammenhengende med i styret eller valgkomité siden 1996, altså 25 år.

Hun har vært Distriktsrepresentant i flere perioder, til sammen i 11 år.

Hun har hatt en rekke høyt premierte hunder og har vært en uvurderlig ressurs for klubben.

Lisbeth Reinertsen har fra tidligere NVKs gullmerke

Her finner du oversikt over alle gullmerkemedlemmer og æresmedlemmer.