Nytt HD-krav og utstillings-krav for KV-parringer

Nytt HD-krav og utstillings-krav for KV-parringer

Kravet til HD-indeks og antall utstllingsresultater for å godkjenne KV-parringer ble endret på årets RS.

Forslag fra hovedstyret og avlsrådet ble vedtatt:

«Det innføres et tilleggskrav om minimum samlet HD-indeks på 200 for å få godkjent en parringskombinasjon på vorstehhund korthåret.»

Et forslag om grense på 195 fikk ikke flertall.

Økt HD-andel er begrunnelsen

HD-indeksen er en prognose for om en hund vil avle bedre eller dårligere enn rasen gjennomsnitt, der 100 er rasens sist beregna gjennomsnitt.
Med en økende grad av HD på vorstehhund korthåret de siste årene vil vi foreslå å innføre krav om at nedre samlet indeksverdi for HD skal være 200 for en godkjent parringskombinasjon, det vil si at avkommets forventa HD-indeks er lik eller bedre enn rasens gjennomsnitt, 100.

Så langt vi har funnet ut er det i Sverige ingen krav om samlet HD-indeks for KV, men foreldrene skal være HD-fri (dvs A eller B). I Finland er det krav om samleindeks på minimum 200 og begge foreldredyr skal være HD-fri.

Vi kunne i tillegg foreslått å innføre krav om minimum HD-indeks på 80 (på lik linje med minimumskrav for jaktlyst og standindeks) for å bli godkjent avlshund i NVK, men foreløpig mener vi det er tilstrekkelig å innføre krav til samleindeks HD for en parringskombinasjon. Det er p.t kun 1 av 82 avlstisper og 1 av 87 avlshanner som ligger under 80.

Vi ønsker ikke nå å tillate avl på hunder med HD grad C selv om en parringskombinasjon ville gitt en samleindeks HD på minimum 200, men fremdeles beholde krav om minimum HD status A+B, eventuelt A+A hos foreldredyr.

HD utvikling HD- røntget KV per år
År  —   Totalt røntget  —HD%  — Kommentar
2015      105                    3 %          Kun C
2016      117                    6 %          Kun C
2017      113                    8 %          Kun C
2018      93                    14 %          1xD
2019     163                 15,5 %         3xD

Mindre strengt utstillingskrav

Et forslag fra Oslo/Akershus om å delvis reversere en endring i avlskriteriene for KV fra 2019, som gjaldt utstilling, fikk hovedstyrets støtte, og ble vedtatt. Forslaget innebar at fjorårets krav om to utstillingsresultater for å kunne bli godkjent avlshund, ble reversert, og kravet igjen senket til ett utstillingsreultat.

NY ORDLYD: «Utstilling: Det skal foreligge 1 utstillingsresultat hvor premiering må være minimum «Very good» (Juniorklasse teller ikke). Alternativet til «Very Good» er 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem.»

Et forslag fra Troms om at alle avlshunder må ha HD-indeks minst 100, falt. Begrunnelsen for at hovedstyret ikke kunne støtte forslaget var bl.a.: Dette vil føre til en altfor stor avskalling av avlshunder og vil ikke totalt sett være gunstig for rasen. Det blir altfor rigid. Vi må ha mer fleksibilitet i
avlsarbeidet slik at vi får med oss alle de gode hundene som har noe lavere HD-indeks enn 100.

Språkvask

Et forslag fra Buskerud om å endre betegnelse fra Godkjent til Anbefalt avlshund for alle raser ble trukket, men den del av forslaget som gikk på språkvask ble støttet av hovedstyret og vedtatt enstemmig.

Se alle forslagene og begrunnelse og innstillinger i saksdokumentene til DK/RS.