Nytt hovedstyre i NVK 2022

Nytt hovedstyre i NVK 2022

Representantskapet i NVK har valgt nytt hovedstyre i klubben.

Representantskapet i NVK valgte nytt hovedstyre i klubben på representantskapsmøtet 13. februar 2022.

Hovedstyre

 • Leder Roger Brenden (gjenvalgt for 1 år)
 • Nestleder Birte Wold Myhre (gjenvalgt for 1 år)
 • Avlsrådsleder Tone Engløkk Jorde (ikke på valg)
 • Styremedlem Rune Mikalsen (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem Signe Karin Hotvedt (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem Ellinor Nesse (ny, valgt for 2 år)
 • Styremedlem Eva Pedersen (ikke på valg)
 • Styremedlem Sigurd Nikolaisen (ikke på valg)
 • Varamedlem Henriette Sæbø (gjenvalg, 1 år)

Revisjon

 • Revisor Morten Sørensen (gjenvalgt for 2 år)
 • Vararevisor Kjetil Kristiansen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite

 • Valgkomite Anders Simensrud (valgt for 3 år)
 • Valgkomite Geir Henning Strøm (ikke på valg)
 • Valgkomite (leder) Marius Kjønsberg (ikke på valg)
 • Vara valgkomite Harriet Wiggen (valgt for 1 år)
Ellinor Nesse
Ellinor Nesse

Ellinor Nesse var ikke til stede på RS, men du kan se hennes blide åsyn her.

På bildet øverst er styret komplettert med sekretær Sissel Marthinsen og kasserer Bente Holm.

Her er kontaktpunktene til medlemmene i hovedstyret samt sekretariat: Kontakt hovedstyret 

Roger Brenden og Birte Wold Myhre. Lederduoen vår det neste året.