Nytt hovedstyre i NVK 2021

Roger Brenden er valgt til ny leder i Norsk Vorstehhund klubb.

Representantskapsmøtet i NVK har 6. juni valgt nytt hovedstyre.

 Hovedstyret:

Leder: Roger Brenden, NY, valgt for 1 år

Roger er prøveleder for jaktprøva på Vinjevegen. Har vært leder for NVK Innlandet og vara til hovedstyret det siste året,

Nestleder: Birte Wold Myhre, NY, valgt for 1 år

Birte er utstillingsdommer og apportdommer, og kommer fra Oslo/Akershus.

Avlsrådsleder: Tone Engløkk Jorde, NY, valgt for 2 år

Tone har sittet i Avlsrådet i flere år allerede, hjemmehørende i Oslo og Akershus.

Styremedlem: Eva Pedersen, NY, valgt for 2 år

Eva Pedersen sitter også i styret i Oslo og Akershus

Styremedlem: Sigurd Nikolaisen, NY, valgt for 2 år

Sigurd bor i Troms og Finnmark, og sitter i strihårsavlsrådet.

Varamedlem: Henriette Sæbø, NY, valgt for 1 år

Henriette tilhører også Oslo Akershus-gruppa

Styremedlem: Rune Mikalsen (ikke på valg)
Styremedlem: Signe Karin Hotvedt (ikke på valg)
Styremedlem: Harriet Wiggen (ikke på valg)

Revisjon:

Revisor: Morten Sørensen (ikke på valg)
Vararevisor: Kjetil Kristiansen, valgt for 1 år

Valgkomite:

  • Leder: Anne Grete Langeland, valgt for 1 år
  • Geir Henning Strøm, valgt for 3 år
  • Marius Kjønsberg, (ikke på valg)
  • Vara: Anders Simensrud, valgt for 1 år

Avtroppende leder Anders Simensrud takket de avtroppende styremedlemmene for innsatsen: Geir Sve, Trude Lien og Hilde Børdalen og berømmet dem for godt samarbeid.

Roger Brenden takket for tilliten som ny NVK-leder. Han takket Anders Simensrud for hans innsats som NVK-leder gjennom flere år. Han sa han ville bygge videre på det positive arbeidet som er gjort. Han sa at han ønsker tettere kontakt med distriktene, med vekt på åpenhet og tilgjengelighet, og han sa han håper at distriktene ville bruke hovedstyret slik at organisasjonen kan fungere godt.

Nye distriktsrepresentanter

Representantskapet godkjente nye distriktskontakter:

  • Trøndelag: Julie Grande
  • Østfold: Unn Johannessen
  • Møre og Romsdal: Ruth Hege Dyrhaug
  • Troms: Trude Giverhaug
  • Innlandet: Helge Heimstad

Navneskifte

NVK Hordaland har skiftet navn til NVK Vestland

Full protokoll med alle vedtak fra årets RS kommer.