Nytt medlem i avlsrådet

Nytt medlem i avlsrådet

Bjørn Frode Eriksen er oppnevnt som nytt medlem av NVKs avlsråd for langhår.

Det er hovedstyret i NVK som har oppnevnt Bjørn Frode til avlsrådgiver for den minste av de tre vorstehrasene som klubben har det kynologiske ansvaet for.

Navn: Bjørn Frode Eriksen

Født: 12/4 -51

Gift med Ninni. To barn, Simen (28) og Mikkel (26). Bosatt i Enebakk i Akershus.

Utdannet ved NLH (NMBU) studieretning Husdyrfag, Husdyravl.

Siden han var nyutdannet har Bjørn Frode i hovedsak arbeidet med fiskeoppdrett, først og fremst innenfor laksenæringa, og i syv år som driftsleder ved settefiskanlegget til Oslomarkas fiskeadministrasjon. Siden 2004 har han hatt ansvaret Senter for fiskeforsøk ved NMBU i tillegg til undervisning i akvakulturteknikk.

Fuglehunder har han hatt hele livet, bortsett fra i studietida. I barndommen hadde familien engelsksettere, og han fikk være med faren og to brødre på fuglejakt.

Min første korthårete vorsteher kjøpte han i 1981. Etter det har det blitt seks KV, en gordonsetter og to langhårete vorstehere. I tillegg hadde han et spann alaskahuskyer til turkjøring.

I 2008 opprettet han og brorenKjetil kennelen «Vindeggen» der de driver oppdrett av langhår. Under dette kennelnavnet har de levert fem valpekull. To kull fra Klondykes Mira, to kull fra Vindeggens Skoja og et kull fra Vindeggens Tikka. Bjørn Frode og kona har for tiden to LV-tisper, Tikka (5 år) og Skoja (11 år).

Han bruker hundene til jakt, og sier at han alltid har prioritert jakt framfor prøver og utstillinger, men at han stiller på de prøver og utstillinger som er nødvendig for å få ei avlstispe godkjent.

I fjor gikk han av med pensjon, og han ser for seg at et engasjement i avlsarbeidet for LV kan være en fin pensjonistjobb noen år framover.

Du kan kontakte Bjørn Frode på epost: bjorn.frode.eriksen@gmail.com

Dette er NVKs avlsråd.