Nytt styre i NVK Buskerud

Nytt styre i NVK Buskerud

Wenche Dyreng ble enstemmig valgt til ny leder på Årsmøtet på Lierkroa 8. desember.

Med seg som styremedlemmer får hun:

  • Thomas Svane Jacobsen, gjenvalgt for to år
  • Wenche Dørmænen, ny, valgt for to år
  • Gerd Alveberg, ny, valgt for to år
  • Henrik Syversen, vara, ny, valgt for ett år

Frode Aasberg og Monica Rognheim var ikke på valg.

Ut av styret går Ernst Evensen, Toril Weum Ekjord, Tomas Løvstad og Reidar Børdalen.

Nytt medlem i valgkomiteen er Toril Weum Ekjord.

Årsmøtet ble avsluttet med julebord og utdeling av priser til Årets hunder.

Gratulerer og takk til alle som påtar seg verv i klubben!

Her finner du dokumentene fra årsmøtet:

På gjensyn på medlemsmøte i månedsskifte januar/februar (dato kommer).

Husk at innetrening starter i Drammen hundesenter fredag 7. januar! Velkommen!