Nytt styre i NVK Buskerud

Nytt styre i NVK Buskerud

Dette er det nye laget som skal føre NVK Buskerud videre inn i 2020.

Årsmøtet 4. desember 2019 valgte dette nye styret:

  • Ernst Evensen, leder  (1 år)
  • Henrik Syvertsen, nestleder (ikke på valg)
  • Thomas Svane Jacobsen, 2 år kasserer (gjenvalg)
  • Monica Rognheim, hyttesjef (ikke på valg)
  • Toril Weum Ekjord (ikke på valg)
  • Tomas Løvstad, 2 år
  • Frode Aasberg, 1 år vara

Arild Walter Hansen og Signe Karin Hotvedt gikk ut av styret.

Ny revisor: Terje Holmberg (2 år)

Valgkomite: Anders Simensrud (leder) 1 år, • Christoffer Pedersen, 2 år igjen, • Arild Walter Hansen, NY 3 år.

Se alle årsmøtedokumentene her

Ernst Evensen
Toril Weum Ekjord
Thomas Svane Jacobsen
Tomas Løvstad
Henrik Syvertsen
Frode Aasberg
Monica Rognheim