Obs! Medlemsmøte for O/A er flyttet til Lindeberg

Obs! Medlemsmøte for O/A er flyttet til Lindeberg

Obs! Obs! Medlemsmøte blir flyttet til 4H Gården på Lindberg

OBS ! OBS!

Til våre medlemmer!

Styret i O/A har bestemt at vi flytter årsmøte i morgen til 4H gården på Lindeberg.

Grunnen til flyttingen er at dette lokalet tilfredsstiller korona tiltak på minst 1 meters avstand.

Vi starter klokka 18.30.

Adressen er Strømsveien 350, 1081 Oslo

Etter at årsmøte er avholdt, vil det blir foredrag av William Bredal.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!

 

Takk!

Hilsen
Eva