Kallis om HD og gener

Kallis om HD og gener

Tidligere leder i NVK, Tore Kallekleiv, har gjort seg tanker om hofteleddsdysplasi (HD) i våre raser.

HD- Gentesting – Ny mulighet for korthår 

NVK har i de fleste år hatt stort fokus på HD i sitt avlsarbeid. Rasen er relativt liten, og det er derfor behov for å hente blod utenfor landet i ny og ne. Dette kan være forbundet med risiko ettersom man ofte er avhengig av de uttalelser som foreligger fra selger. Noen oppdrettere har gjennom tiden tatt inn nytt blod og jeg er helt overbevist om at dette har vært til det gode for KV i Norge. Se bare på antall oppdretterpriser (krever fri HD – godt eksteriør – meget gode jaktegenskaper) som er tildelt i NVK siden oppstarten i 2012.

Mye godt arbeid – vi har fått bedre hunder

Avl har vært mye basert på synsing ut ifra de resultater som er blitt dokumentert. Jeg satt i styret i FKF da vi innførte tallkarakterer på fuglehundprøver rundt 1990. Det manglet ikke på kritikere den gang. KV sin store utfordring på den tid var manglende jaktlyst, mens HD stort sett var en ubetydelig        utfordring. Tallkarakteren jaktlyst står fortsatt som kolonne på skjema, og har vært en lykke for KV. Der har vi fått klare signaler om hvilke blodslinjer som har gitt KV større jaktlyst.  De fleste øvrige tallkolonner som stod på skjemaet i startfasen gav oss liten informasjon. De fleste er erstattet med andre kolonner som gir oss verdifull informasjon. I senere tid har NVK innført avlsindeks. Det mangler ikke på kritikere nå heller. Avlsindeks har etter mitt syn vært positivt, men vi må trolig også denne gang justere noe. Eks. for lav indeks for utenlandske hunder kan resultere i at «nytt blod» ikke blir innført.

KV har fått en ny unik mulighet til å teste HD

Et stort og seriøst firma som heter CombiBreed har utviklet en gen-test som gir svar på om en KV er bærer av HD-gen. Dette må vi som elsker rasen ta imot med åpne armer. Metoden er ganske enkel å utføre. Man tilskriver firmaet på mail og legger inn data om den hund som skal testes. Etter noen dager får man tilsendt materiell som enkelt forklarer prosedyren for testing. I svarbrevet får du vite om din hund har et gen som vil kunne disponere for arvelig HD. I samme brev står det at ekspertisen antar at miljøårsaken til HD synes å ligge rundt 80 %. Altså den arvelige betydning ansees å ligge rundt 20 %. Kanskje det er på tide å forske enda mer på miljøfaktorene?

Du finner mer informasjon her: www.combibreed.no

En kjettings styrke beregnes ut fra det svakeste ledd

Vi bør alle være opptatt av at KV skal være en behagelig hund å leve sammen med. Samtidig er det viktig at den ikke får skavanker eller blir syk. Jeg MÅ i tillegg ha en hund som kan arbeide sammen med meg, og da aller helst gi meg «himmelske opplevelser» både på jakt og turer. For meg er det ikke nok å ha godt gemytt og være HD-fri. Livet er for kort til å jakte med middelmådige hunder. Etter min mening er det viktig at vi ikke blir HD-hysteriske. De fleste hunder som får C-hofter vil trolig aldri bli plagsomt syke, men bør heller ikke avles på. Vi har gode nok hunder pr. i dag som er HD-fri, uten sykdom, bra eksteriør, godt gemytt og med allsidige jaktegenskaper.

Stå på, rasen er i fremgang!

Kallis/Tore Kallekleiv

Oppdretter Kennel Rugdelia