Om NVK

Om NVK

Norsk Vorstehhund klubb ble grunnlagt 28. februar 1935, og feiret sitt 80-årsjubileum i 2015.

NVK er en klubb for tre vorstehhundraser i Norge, med ansvar for å ta vare på og videreutvikle rasene korthåret, strihåret og langhåret vorstehhund.

Målet vårt er «at vorstehhund skal være blant eliten av fuglehunder og den foretrukne jakthund for den allsidige jeger», slik det er formulert i NVKs visjonsplakat.

Klubbens høyeste organ er representantskapet som består av distriktskontaktene. En gang i året holdes representantskapsmøte hvor hovedstyret velges.

Representantskapsmøtet behandler tradisjonelle årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, arbeidsprogram, budsjett, valg, samt aktuelle faglige spørsmål.

Klubben er bygd opp med et styre (hovedstyre), avlsråd og flere distriktsgrupper.

Distriktsgruppene omfatter normalt et eller to fylker, men kan også omfatte et større område.

Klubben har et avlsråd. Avlsrådslederen sitter i hovedstyret og velges på representantskapsmøtet. Avlsrådets øvrige medlemmer utnevnes av styret.

Oppgavene til NVKs hovedstyre fremgår av klubbens lover og vedtekter.

Velkommen til NVK!

Foto: Kathrine Samal