Midler til distriktstiltak

Dette er reglene for tildeling av distriktstiltak.

NVK logoHvert år blir det budsjettert penger til distriktstiltak. Distriktene kan søke støtte til tiltak som genererer midler tilbake til distriktet. Tiltak det kan søkes midler til:

  • Utdanning av egne instruktører.
  • Dommerutdanning for utstilling, jaktprøve og apportprøve.
  • Støtte til utsendelse av post etc. til medlemmene i distriktet
  • Støtte til innkjøp av dressurhalsband for aversjonstrening sau/rein

Søknadene vil bli behandlet fortløpende på styremøtene.

Distriktene må sende hovedstyret en søknad og legge ved et budsjett sammen med søknaden. Støtte til Fase 1-instruktørutdanning blir ikke prioritert da det fordres egeninnsats tidlig i utdannelsen.

Max beløp oppad pr. tiltak er 5000 kr, uavhengig av antall deltagere.
Styret, 12. mai 2011