DK/RS Protokoller og dokumenter

Her kan du laste ned og lese dokumenter fra Representantskapsmøter og Distriktskonferanser i NVK.

NVK Logo

RS 2024

RS 2023

RS 2022

RS 2021

DK/RS 2020

DK/RS 2019

DK/RS 2018

DK/RS 2017 

DK/RS 2016

DK/RS 2015

DK/RS 2014

DK/RS 2013

DK/RS 2012

DK/RS 2011

DK/RS 2010

DK/RS 2009

DK/RS 2008

DK/RS 2007