Regelverk for tildeling av årspremier i NVK

Regelverk for tildeling av årspremier i NVK

Dette er en oversikt over gjeldende regler for kvalifisering til hederspremier og titler.

Regelverket er blitt endret en rekke ganger. En omfattende revidering skjedde i forbindelse med innføring av NVC i 2007. Deretter ble regelverket igjen endret i 2017. Regelverket ble sist revidert på RS i 2024.

Grunnlag for tildeling av årspremier

Premiering av Årets hunder NVK og NVC baserer seg på innmeldte resultat til NVC-cupen, mens Oppdretterpriser, Avlspriser og Utstillingspriser bruker innmeldte resultat direkte til NVK.

For å bli tildelt tittelen Årets hund i NVK eller NVC, eller en hederspris, må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK. For å bli tildelt Årets hund NVK eller NVC må premiering være oppnådd på jakt- og apportprøver i Norge, publisert på NKKs terminlister.

Årets hunder NVK og NVC

Ved poenglikhet ved kåring av Årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer (med unntak av årets allroundhund NVK):

  1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest jaktprøveresultater
  2. Deretter den hund som har oppnådd høyest enkeltpoeng
  3. Hvis det fortsatt står likt, vinner yngste hund

Årets hunder NVK (vandrepremier)

1. Årets Vorstehhund NVK

Vinner er den med flest poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for NKK Norsk jaktchampionat. Ingen øvre begrensning på antall poenggivende plasseringer. Poeng fra apport, ÆP, CACIT og res CACIT gjelder kun som tilleggspoeng.

2. Årets Unghund NVK

Vinner er den med flest poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for NKK Norsk jaktchampionat. Med unntak av begrensning på maksimum 10 championatpoeng. Maksimum 5 x 1.UK fra ordinære jaktprøver er tellende. Resultat fra høystatusløpene kommer i tillegg.
For at poeng fra apportpremier skal gjelde, må hunden også være jaktprøvepremiert. Maksimum 5 x 1.UK apport er tellende.

3. Årets Allroundhund NVK

Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland, skog og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for NKK Norsk jaktchampionat. Kun høyeste premiering i hver gren teller. Presisering: Det er den hund med høyest poengsum premiert på minimum tre grener, av totalt seks grener, som vinner.

Ved poenglikhet vinner:

  1. Den hund som er premiert i flest prøvegrener
  2. Deretter den hund som har oppnådd høyest enkeltpoeng
  3. Hvis det fortsatt står likt, vinner yngste hund.

Årspremier Norsk Vorstehhund Cup (NVC)

For tildeling av premier i NVC er det utarbeidet et eget system for poengberegning: Poengberegning NVC. Premiene deles ut basert på innmeldte resultater oppnådd på jaktprøver og apportprøver i Norge.

1. Årets Vorstehhund NVC

Til den hund i UK, AK eller VK som har den høyeste poengsum gjennom kalenderåret. Poeng fra alle klasser slås sammen. Det gis tilleggspoeng for apport og allsidighet.

2. Årets Unghund Allround NVC

Til den unghund som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 2 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, høyfjell vinter, fullkombinert, lavland og apport.

3. Årets Høyfjellshund AK/VK NVC 

Til den hund i AK/VK som har høyest oppnådd poengsum på høyfjellsprøver. Poeng fra begge klasser slås sammen. Det gis ikke tilleggspoeng for apport eller allsidighet. Fullkombinert teller ikke.

4. Årets Unghund Vinter NVC

Til den unghund med høyest poengsum på vinterprøver (høyfjell). Det gis ikke ekstrapoeng for apport eller allsidighet.

5. Årets Unghund Høst NVC

Til den unghund som har oppnådd høyeste poengsum på høstprøver (høyfjell og lavland). Det gis ikke ekstrapoeng for apport eller allsidighet.

6. Årets Skogsfuglhund NVC

Til den hund med høyeste poengsum på skogsfuglprøver. Fullkombinert teller ikke. Det gis ikke tilleggspoeng for apport eller allsidighet.

7. Årets Fullkombinerthund NVC

Til den hund i UK/AK som har den høyeste poengsum på fullkombinertprøver. Poeng fra begge klasser slås sammen. Det gis ikke tilleggspoeng for apport eller allsidighet.

8. Årtes Apporthund UK (fra 2025)

Til den hund i som har den høyeste poengsum på apportprøver gjennom kalenderåret. 1. premie: 3 poeng, 2. premie: 2 poeng, 3. premie: 1 poeng.

9. Årets Apporthund AK (fra 2025)

Til den hund i som har den høyeste poengsum på apportprøver gjennom kalenderåret. 1. premie: 3 poeng, 2. premie: 2 poeng, 3. premie: 1 poeng.

10. Årets Langhår NVC

Til den langhår som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 2 prøvegrener i AK/VK, der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, skog, lavland og apport. Det gis ekstrapoeng for apport og allsidighet.

11. Årets Strihår AK/VK NVC

Til den strihår som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 3 prøvegrener i AK/VK, der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, skog, lavland og apport. Det gis ekstrapoeng for apport og allsidighet.

12. Årets Korthår AK/VK NVC

Til den korthår som har oppnådd høyeste poengsum i minimum 3 prøvegrener i AK/VK, der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, skog, lavland og apport. Det gis ekstrapoeng for apport og allsidighet.

Følgene årspremier er fjernet i siste revisjon: Årets Lavlandshund AK/VK NVC, Årets Unghund Lavland NVC, Årets Vinterhund AK/VK NVC og Årets Høyfjellshund høst AK/VK NVC

Hederspriser NVK

1. Årets utstillingshund
NVK kårer beste jaktpremierte utstillingshund i hver av rasene Vorstehhund Korthåret, Vorstehhund Langhåret, Vorstehhund Strihåret.
Prisen beregnes av Avlsrådet basert på innmeldte resultat pr. 31.12 ( avl@vorsteh.no) etter bestemte kriterier.

2. Oppdretterpris

Oppdretterprisen er en hedersbevisning og et kvalitetstempel som tildeles oppdrettere som har avlet gode og sunne hunder som har oppnådd premieringer på jaktprøve. Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra et avkom kan kun brukes én gang. Poengene regnes ut fra en tabell. Samtlige avkom som skal regnes med, skal være/ha vært avlsgodkjente. Premieringene må være fra en stambokført norsk prøve og kun et resultat pr. avkom kan regnes med. Resultatene skal ikke være eldre enn 10 år. Alle avkom i 10-årsperioden kan telles med. Prisen beregnes av Jaktrådet basert på innmeldte resultat pr. 31.12 ( jakt@vorsteh.no ) etter bestemte kriterier.

3. Avlspris

NVKs avlspriser er en hedersbevisning og et kvalitetsstempel som tildeles hunder som har vist seg å være gode nedarvere og som har hatt stor betydning for rasen ved å avle gode og funksjonelle jakthunder. Avlsprisen kan tildeles bare én gang til den enkelte hund. Som bevis for sine prestasjoner tildeles den av NVK et diplom. Det kan deles ut flere avlspriser hvert år. Prisen beregnes av Avlsrådet basert på innmeldte resultat pr. 31.12 (avl@vorsteh.no ) etter bestemte kriterier.

4. Vorstehhundstatuetten

NVK belønner fremragende prestasjoner i høystatusløp, NM og VM med Vorstehhundstatuetten.

Statuetten deles ut av NVKs hovedstyre etter følgende kriterier: Tildelingen gis til fører og vorstehhund for prestasjon i: NM-seier individuelt for jaktprøve vinter, høyfjell, lavland og skog, NM-seier lag, tildeles alle i laget, uansett gren på jaktprøve, Vinner NC-FKF uansett rase, Vinner Derby i Norge, VM-seier individuelt for stående fuglehunder, som representant for Norge, VM-lagseier for stående fuglehunder, som representant for Norge, Vinner av VM St. Hubertus individuelteller lag  som har representert Norge. Fører må være medlem i NVK. Hund trenger ikke være registrert i NKK, men hunden skal være registret i FCI-godkjent organisasjon. (Vedtatt 2012-12-11).

Se Historiske endringer.