Personvern

Sik ivaretar Norsk Vorstehhund klubb dine personopplysninger når du besøker våre nettsider.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk Vorstehhund klubb samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde av oss eller på annen måte er i kontakt med oss.

Norsk Vorstehhund klubb er behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på disse nettstedene, og når det er vi som bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen.

Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med, har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

Dette er nformasjonskapsler (cookies)

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ekomloven § 2-7b skal være med på å sikre brukernes personvern på dette området. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker.

Bestemmelsen beskytter brukers kommunikasjonsutstyr, ved at det er gitt et skjerpet krav om informasjon og samtykke fra bruker dersom det skal benyttes informasjonskapsler. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Det er altså en forutsetning for bruk av informasjonskapsler at sluttbruker har samtykket til bruken. Forutsatt at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, kan samtykke avgis ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt.

Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler, anses som samtykke. Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

 • Informasjonen er lett synlig med en gang bruker kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden eller som en «pop-up».
 • Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene.

NVK har valgt å legge en lenke til vår personvernerklæring i bunnen av alle sider. I det følgende vil vi informere om påkrevde opplysninger.

NVK benytter ikke informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Ved å benytte NVK nettsider samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler, samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler, kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

Hvordan slette informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider

Når du besøker en av våre nettsider, samler vi, og vår underleverandør av nettsiden (Idium AS), inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du besøkte før du kom til oss, og din navigasjon på våre nettsider.

Formålet med dette er å optimalisere våre nettsider overfor våre besøkende, samt utføre analyser av trender og mønstre i bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår interesse i å tilpasse vår nettsider og tjenester til brukernes antatte behov.

Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).
Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg, vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller innrapportering av NVC-resultater og lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant.

I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.

Det rettslige grunnlaget for videre kontakt er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

Analyse

Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, markedsføring og tjenester.

Underleverandører og samabeidspartnere

Norsk Vorstehhund klubb benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til databehandler og våre instrukser, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning.

I de tilfeller hvor vi har fått uttrykkelig samtykke fra deg, vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke, vil vi kunne kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen vi har fått fra deg.

Liste over våre underleverandører og samarbeidspartnere:

 • Idium AS (leverandør av nettside)
 • Datahound AS (NVKs hundedatabase, valpelister osv)
 • NKK/Dogweb (tilknyttet tjeneste, hundedatabase)
 • Digital Garden AS  (NVC, Uniweb e-posttjeneste)
 • Cloudflare Inc. (NVC-cupen)

Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler, samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler, kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.
Se kontaktinformasjon se våre nettsider.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på denne nettsiden. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Personvern og cookies