Retningslinjer Vorsteh.no

Redaksjonelle retningslinjer for publisering på vorsteh.no.

 • Styret i Norsk Vorstehhund klubb (NVK) ved dets leder har ansvaret for innholdet på klubbens nettsider (www.vorsteh.no)
 • NVKs nettsider driftes av Idium. Den daglige driften av nettsiden blir utført av nettredaksjonen som ledes av nettredaktøren. Større endringer på nettsidene behandles i redaksjonsgruppen og i hovedstyret.
 • Nettredaktør, IT-ansvarlig og øvrige medlemmer i nettredaksjon oppnevnes av hovedstyret i NVK
 • Nettredaktør og nettredaksjonen har ansvaret for vedlikehold av innholdet på nettsidene. Dette innbefatter å sørge for at innholdet harmonerer med retningslinjene og kjørereglene under.
 • Distriktsrepresentantene (DR) har ansvaret for å legge ut innhold på de enkelte distriktssidene så som resultater fra jaktprøver og utstillinger. Alle distrikter skal ha oppdatert kontaktinformasjon, aktivitetsplan og informasjon om valg/årsmøte.
 • Styrets sponsoransvarlig har ansvaret for hva som skal publiseres av reklame på nettsidene og prisfastsetting av dette. Det er åpent for reklame på distriktenes sider så lenge annonsene ikke er i konflikt med andre annonsører eller regler i klubben. Styret avgjør dette i tvilstilfeller.
 • Nettredaktør/nettredaksjon er ansvarlig for publisering av nyheter fra NM, EM og VM.
 • Leder i Jaktrådet har ansvaret for drift og publisering av NVC.
 • Avlsrådet i NVK har ansvaret for all valpeformidling på sidene, herunder oppdatering og publisering av valpelister. Valpeannonser skal stå under Valpeliste og ingen andre steder.

Dette skal legges på forsiden/hovedsiden:

Fremragende resultater som

 • CACIT, res.CACIT
 • Gode jaktprøveresultater som 1.AK m/ÆP, 1. AK fullkombinert, 1.AK, 1.UK og gode VK-resultater
 • Utstillingsresultater som BIS, BIR, CERT
 • Premiering i høystatusløp
 • Championater
 • Gode apportresultater som 1.AK og 1.UK
 • Gode, gjennomarbeidede artikler om hunder, oppdrettere, førere osv.
 • Forhåndsomtaler av prøver, treningssamlinger og interessante foredrag i NVKs regi
 • Partilister og resultatlister for prøver i regi av NVK
 • Stemningsrapporter fra prøver og treningssamlinger
 • Generelle artikler som handler om turer, helse, hundehold og lignende som alle hundeeiere kan være interessert i å lese om.
 • Minneord om personligheter som har hatt stor betydning for NVK nasjonalt

Artikler som er forbeholdt distriktssidene:

 • Gode jakt- og apportprøveresultater som 2. og 3. UK/AK
 • Gode utstillingsresultater som Excellent
 • Årsmøteinnkallinger, styresaker og dokumenter
 • Oppdateringer fra medlemmer og bilder fra aktiviteter
 • Minneord om lokale personligheter som ikke har hatt så stor betydning for klubben nasjonalt
 • Distriktenes aktivitetsplaner

Versjon 1b. Vedtatt av hovedstyret i NVK 20.6.2007

Revidert av hovedstyret i NVK 31.08.2010

Versjon 1c. Vedtatt av hovedstyret i NVK 24.04.2012

Revidert av hovedstyret i NVK 29.11.2016