Styremøter hovedstyret NVK

Referater fra styremøtene blir lagt ut når det er godkjent i det påfølgende styremøtet. Referatet føres normalt av NVKs sekretær.


NVK logo stor

2024:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010: