Hedersbevisninger

Dette er NVKs æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere.

Æresmedlemmer

Gullmerke

 • Arne M. Rasmussen
 • Bo Evert, Sverige
 •  Hans Borchgrevink
 • Peter C. Bjerke
 •  Georg S. Johansen
 • Arne Tjomsland
 •  Eivind Skeie
 • Odd Bjørnstad
 • Sverre Pettersen
 • Babs Borchgrevink
 • Jan Fjeldberg
 • Rolf Bergh
 • Knut Bakken
 •  Arne Toft Pedersen
 • Bjørn Stang
 • Kaare Lotsberg
 • Helge Amundsen
 • Jon Hoem
 • Kjell Myklebost
 • Lillemor Smestad
 •  Knut Fonsgaard
 • Lars Kristian Storvold
 • Tore Staw
 •  Thorvald Jensen, kennel Holevgaard
 • Tore Kallekleiv
 • Leif Kastdalen
 • Per Aas
 • Sigrid Aase
 • Per H. Nymark
 • Bjørnar Gundersen
 • Tommy Lindstrand
 • Odd Mørk
 • Randi Schulze (Tommelstad)
 • Kjell Larssen
 • Alfred Ørjebu
 • Birgit Westgård
 • Anders Lunde
 • Hans Christian Axelsen
 • Rune Johannessen
 • Randi Helness Rivrud
 • Bente Holm (Hansen)
 • Rune Brenna
 • Kai-Rune Johannessen
 • Bjarne Smukkestad
 • Pål A. Andersen
 • Halvor Magne Skoe
 • John Torp
 • Glenn Olsen
 • Robert Brenden
 • Ola Øie
 • Ragnar Skjennum
 • Ivar Bakken
 • Lisbeth Reinertsen
 • Anders Simensrud
 • Unn Johannessen
 • Terje Berntsen
 • Arne Eliassen
 • Karl Moe
 • Gunnar Gundersen
 • Arild Walter Hansen
 • Øystein Storvoll
 • Vigdis Nymark
 • Per Westgård
 • Einar Malm
 • Nina Smidtsrød
 • Odd Stokkebæk
 • Ove Myhre
 • Rune Fossum
 • Frank Øvrewall
 • Birte Wold Myhre
 • Anne Grete Langeland
 • Geir Sve
 • Geir Henning Strøm

Sølvmerke

 • Walter Paulsen
 • Jon Fosse
 • Torbjørg Myhre
 • Børge Follesøy

Dette er reglementet for NVKs æresmedlemsskap, gullmerke og sølvmerke.