NVKs visjoner

Her finner du klubbens visjonsplakat og våre verdier.

Målet er at vorstehhund skal være blant eliten av fuglehunder og den foretrukne jakthund for den allsidige jeger.

LAST NED PLAKATEN HER: NVKs visjonsplakat

vijsonsplakatenVåre verdier:

Raus og inkluderende

 • Et sosialt og faglig fellesskap
 • Et miljø preget av trygghet, tillit og trivsel
 • Har fokus på det positive

 Ærlighet

 • En åpen og redelig organisasjon
 • Ryddighet i alle prosesser
 • Løser uenighet på en åpen og ærlig måte

Respekt og lojalitet

 • Toleranse og respekt for andres meninger og valg
 • Respekterer demokratisk fattede beslutninger
 • Er gode ambassadører for klubben og rasen

Framtidsrettet

 • Står sammen om felles mål
 • Vilje til å dele erfaring og kunnskap
 • Ledende på kunnskapsbasert avlsarbeid

Vorstehhunden krydrer livet!

—–

Plakaten er vedtatt av NVKs representantskapsmøte i januar 2016.

—–

Bakgrunnen for plakaten

Visjonsplakaten inneholder mål og visjoner for hvordan vi ønsker at klubben og klubbens aktiviteter skal være.

Tore Kallekleiv, eller Kallis, fotografert under Trippelprøven på Hjerkinn i 2014, som NVK hadde ansvar for.
Tore Kallekleiv, eller Kallis, tok initiativ til plakaten da han satt som NVK-leder.

Den er jobbet fram i organisasjonen i en prosess som startet under distriktskonferansen i 2015 der daværende NVK-leder Tore Kallekleiv tok til orde for at klubben burde ha en målplakat hvor vi signaliserer hvordan vi ønsker at klubben skal være.

Hvordan ønsker vi å bli oppfattet – hvordan ønsker NVK å fremstå. Hvordan ønsker vi å samarbeide til beste for de rasene vi er satt til å forvalte? var spørsmål han stilte.

– Det handler om at vi skal trives sammen og stole på hverandre. Vi har et særdeles godt miljø i de mange, aktive lokale gruppene av NVK. Der er det aktiviteter og et sosialt miljø som mange andre raseklubber misunner oss. Og det skal vi fortsatt gi dem grunn til, sa «Kallis».

I løpet av året har alle distrikter blitt invitert til å være med på å formulere mål og visjoner. Alle bidragene som kom inn, ble foredlet videre av en liten komite, ledet av «Kallis», og det var dette forslaget som ble lagt fram og vedtatt på DK/RS i januar 2016.

Styret håper at plakaten blir spredt i organisasjonen, og lagt til grunn for arbeidet.

Papirer DK 2020 med Visjonsplakaten