Oppdatert oversikt instruktører

Oppdatert oversikt instruktører

Instruktørutvalget (IU) i FKF jobber nå med å "vaske"/oppdatere listene over Fase 1 og Fase 2- instruktørene

NVK avd. Oslo/Akershus tar ansvar for sin avdeling.

Ser at det er mange feil ifht. adresser, mailadresser og klubbtilhørighet.

Av den grunn er det umulig å ha den korrekte oversikten.

 

Du som er medlem av NVK avd. Oslo/Akershus og som fortsatt ønsker å være en aktiv

Fase 1/Fase 2-instruktør, ber vi deg om å gi en tilbakemelding om dette på mail til

Ove Myhre, mail: munster@online.no  Tlf.: 90691879.

 

Du må da signere, sammen med leder av NVK O/A, en ny kontrakt (FKFs standardavtale).

Har du allerede en eksisterende, nyere signert kontrakt (inngått siste 5 år), gi allikevel en tilbakemelding om det. Og da med oppdatert bostedsadresse og mailadresse.

 

Styret i NVK OA ønsker at så mange som mulig, fortsatt ønsker å være aktive instruktører i klubben.

Ski, 16.08.2021