Premieringer for våre raser i 2015

Premieringer for våre raser i 2015

Iløpet av året har antall premier for våre raser vist en fin oppgang, særlig i VK. I kvalitetsklassene har korthår har flott framgang.

Totalt antall premieringer (alle klasser)

Premieringer jaktprøver totalt 2006 – 2015 – UK, AK, VK  – i alle grener
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Strihår 100 123 112 143 129 131 161 161 114 119
Korthår 161 140 170 293 212 278 229 148 186 260
Langhår 4 4 6 8 11 7 9 6 8 8

Vi ser her på totaloversikten at korthår har hatt en flott vekst etter fallet i 2013. Strihår faller etter en flott vekst i 2012 og 2013. (Grafen viser antall premieringer totalt, og det høyere nivået på korthår skyldes at det er en større rase enn strihår og langhår).

Premieringer i VK

Premieringer  VK 2006 – 2015
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Strihår 13 17 19 22 18 25 10 16 10 20
Korthår 37 34 46 42 79 46 43 32 34 38
Langhår 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0

Korthårrasen har et stabilt resultat i VK. Rasen er nå på samme nivå som i 2006. Trenden fra 2013 er positiv.

Strihårrasen økte premieringene i VK det siste året samenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Premieringer  AK UK

Premieringer  UK, AK
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Strihår 87 106 93 121 111 106 151 145 104 99
Korthår 124 106 124 251 133 132 186 116 152 222
Langhår 4 4 6 8 11 7 8 4 7 8

Korthår har en bra utvikling når vi bare ser på kvalitetsklassene. Etter fallet i 2013 er det igjen over 200 premier i kvalitetsklassene.

På strihår faller resultatene i kvalitetsklassene etter de gode årene i 2012 og 2013. Vi er på niva med 2008.

Premier strihår

Premier strihår UK, AK, VK
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UK, AK 87 106 93 121 111 106 151 145 104 99
VK 13 17 19 22 18 25 10 16 10 20

Når vi ser spesifikt på strihårrasen fikk vi ikke noen effekt i VK etter mange 1. AK i 2012 og 2013. Vi fikk noen flere VK-premier i 2013, men vi burde hatt større økning i VK.

Dette må vi gjøre noe med. Har vi fått 1. AK må vi stille i VK. Eneste måten å bli god i VK, er å stille i VK!

Rune Fossum,

leder NVK Jaktråd