Premierte vorstehere på Trippelprøven

Flinke hunder og førere fikk fortjente premier på Hjerkinn lørdag.

NVK gratulerer:

  • 1.VK med CACIT finale: KV Kaiser og Lisbet Ottesen

  • 2.AK til KV Bergjordets Tikko og Pål Theisen

  • 2. VK semi til KV Kaiser og Lisbet Ottesen

  • 2. AK til KV Skåtfjellets Ekko og Wenche Dørmænen