Prinsippene i avlsarbeidet – Odd Vangen

Professor Odd Vangen fra NMBU snakket om prinsippene i avlsarbeidet da han snakket på NVKs store avlsseminar.

Han er professor i husdyravl og genetikk ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han snakket om prinsippene bak avlsarbeidet, og ga oss en innføring i begreper, systemer, mål og tiltak.

Han åpnet med å si at NVK «har blitt holdt fram som en raseklubb med avlsfaglig riktig avlsarbeid».

Vangen pekte på at våre raser har bruksformål der eksteriør er en funksjon av bruksområdet og ikke et utstillingsmål i seg selv, og at klubben allerede på 80-tallet hadde gjort genetiske analyser av bruksegenskaper.

Vangen påpekte at avlsfaglig arbeid er en komplisert materie, men at fordelene ved å bruke avlsverdier gir mer presis seleksjon, særlig for egenskaper som er lite arvelige. Han pekte også på at slikt avlsarbeid også vil gi høyere total avlsframgang og balansert framgang for alle egenskaper.

Tveegget sverd

Odd Vangen fortsatte:

Det er et tveegget sverd å selektere for hardt fordi det fører til innavl og potensielle problemer som innavlsdepresjon (lavere fruktbarhet, problematisk adferd osv.). Kunsten er å balansere og finne det optimale.

I dag må vi stole på tre kilder når et gjelder input til avlsverdiene: Jaktprøver, utstillingfsresultater og HD-avlesninger. Utover testing for enkeltsykdommer er det i dag begrensede muligheter til å avle på helse.

– Dersom alle hunder hadde hatt et helsekort med alle opplysninger (slik som i moderne husdyravl), hadde det vært en helt annen mulighet til å avle på helse.

Men Vangen pekte også på faren ved å bruke for få hunder i avlen, og at seleksjonen som gjøres må balanseres mot genetisk bredde.

– Jo mindre rasen er, desto viktigere er bredde i avlen, påpekte han.

Han pekte på raseklubbene som nøkkelen. Det er den som må balansere eksteriør, bruksegenskaper, gemytt, helse, fruktbarhet. For å bli et godt styringsverktøy må det være mer enn 17. mai-ønsker, sa han.