Protokollen fra RS er klar

Protokollen fra RS er klar

Årets representantskapsmøte behandlet 5 innkomne forslag. Slik gikk det med forslagene.

De fem innkomne forslagene gikk på endring i sjudagersregelen for registrering i NVC, navneendring for et distrikt, en presisering i klubbens lover angående hvem som kan velges til verv, nye kategorier for parringer på klubbens valpeliste, og et forslag om innføring av en honnørdommerordning for jaktprøve- og apportdommere.

I referatet kan du se hvordan avstemningen gikk. Det var noen overraskelser der.

Last ned PDF: Protokoll Representantskapsmøte NVK 2021