Referat fra årsmøtet i NVK Rogaland 2020

Her finner du referat fra årsmøtet 6 februar

Årsmøte ble gjennomført 6 februar  2020 på Borevegen 261.

Det var 7 oppmøtte.

Høydepunkt: ett nytt styre ble valgt  for 2 år.

Referatet finner du her.

NVK Rogaland årsmøte referat 2020