Referat fra DK og protokoll fra RS 2019

Referat fra DK  og protokoll fra RS 2019

NVK distriktskonferanse og representantskapsmøte ble avholdt på Olavsgaard 16. og 17. februar.

NVK distriktskonferanse og representantskapsmøte ble avholdt på Olavsgaard 16. og 17. februar.
Det ble en konferanse med gode diskusjoner.

Her finner du referatet samt de presentasjonene som ble gitt fra bl.a avlsrådet.

Protokoll fra representantskapsmøte finner du her.

Dokumenter fra tidligere års DK/RS ligger her