Representantskapsmøte 2021 6. juni

Representantskapsmøte 2021 6. juni

Her finner du saklista og alle dokumenter til møtet som i år foregår digitalt.

Møtet foregår på Zoom og starter klokka 9.

Innkalling ble sendt ut 15. april, men datoen 6. juni ble varslet allerede i januar da hovedstyret vedtok å utsette RS på grunn av smittesituasjonen. I april ble det klart at det ikke var forsvarlig å samles fysisk til Distriktskonferanse og Representantskapsmøte, og hovedstyret vedtok at årets RS måtte avvikles digitalt. Det blir dermed ingen Distriktskonferanse i år.

Deltagerliste på RS 2021. 

Merk at Rogaland ikke møter, men har gitt Oslo og Akershus fullmakt. Ellers møter samtlige distrikter.

Last ned: Her er Sakspapirer RS 2021 v3. (oppdatert versjon med korrekt saksnummer)

Dokumentene inkluderer Årsberetning, 5 innkomne forslag, regnskap, revisjonsberetning, budsjett, handlingsplan og valgkomiteens innstilling.

Så snart protokollen er underskrevet blir den publisert her på nettsiden.