Roger Brenden gjenvalgt som NVK-leder

Roger Brenden gjenvalgt som NVK-leder

Roger Brenden ble på årets representantskapsmøte i Norsk Vorstehhundklubb enstemmig gjenvalgt som leder.

Nye i styret er  Maria Lundberg (Østfold) og Ernst Evensen (Troms). Egne presentasjoner kommer snart av begge to.

Alle valg ble gjort enstemmig, med akklamasjon, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Ut av styret går Eva Pedersen (OA) og Henriette Sæbø (OA). Begge ble behørig takket for innsatsen for NVK de siste to årene.

Eva fikk NVKs fine matboks som takk for innsatsen
Henriette har vært sponsoransvarlig og fikk også en fin neverboks som takk

Dette er NVKs hovedstyre:

 • Leder :Roger Brenden (gjenvalgt)
 • Nestleder: Birte Wold Myhre (ikke på valg)
 • Avlsrådsleder Tone Engløkk Jorde (ikke på valg)
 • Jaktrådleder/NVC: Rune Mikalsen (ikke på valg)
 • Jaktrådet/NVC: Ellinor Nesse (ikke på valg)
 • IT:/nett: Signe Karin Hotvedt (ikke på valg)
 • Styremedlem: Sigurd Nikolaisen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Maria Lundberg (ny)
 • Varamedlem: Ernst Evensen (ny)

Sekretariat:

 • Sekretær (ikke styremedlem): Sissel Marthinsen
 • Kasserer (ikke styremedlem): Bente Holm
 • Red. Fuglehunden (ikke styremedlem): Harriet Wiggen

Valgkomite: 

 • Leder: Geir Henning Strøm
 • Anders Simensrud
 • Harriet Wiggen
 • Vara: Eva Pedersen

Her finner du kontaktpunkter til hovedstyret