RS 2016 vedtok Visjonsplakaten

NVKs visjonsplakat
NVKs visjonsplakat

Representantskapsmøtet i NVK vedtok i helgen enstemming nye visjoner for klubben.

Plakaten er jobbet fram i organisasjonen i en prosess som startet under DK i 2015 der Tore Kallekleiv tok til orde for at klubben burde ha en plakat og visjon for hvordan vi ønsker at klubben skal være.

Hvordan ønsker vi å bli oppfattet – hvordan ønsker NVK å fremstå. Hvordan ønsker vi å samarbeide til beste for de rasene vi er satt til å forvalte? var spørsmål han stilte.

– Det handler om at vi skal trives sammen og stole på hverandre. Vi har et særdeles godt miljø i de mange, aktive lokale gruppene av NVK. Der er det aktiviteter og et sosialt miljø som mange andre raseklubber misunner oss. Og det skal vi fortsatt gi dem grunn til, sa han.

I løpet av året har alle distrikter blitt invitert til å være med på å formulere mål og visjoner. Alle bidragene som kom inn, ble foredlet videre av en liten komite, ledet av Kallis, og det var dette forslaget som ble lagt fram på DK/RS.

Etter noen språklige justeringer og korrigeringer fra gullmerkemedlem Kjell Larssen, var det et enstemmig RS som stilte seg bak årets visjonsplakat.

Vi håper at plakaten blir spredt i organisasjonen, og lagt til grunn for arbeidet.