Saueaversjon Hordaland

Det blir saueaversjon i mai og retest juni.

Det blir saueavvenning:

  • 9. mai kl. 18
  • 12. mai kl. 18
  • 23. mai kl. 18
  • 24. mai kl. 18

Retest 13. – 15. juni  og 20. – 22. juni

Informasjon og påmelding til Børge Follesøy,  mob. 404 76 366

nvk.hordaland@gmail.com