Saueaversjon i Hordaland

Saueaversjon i Hordaland

Då er tiden komt for saueaversjon.

NVK Hordaland arrangere saueaversjonskurs følgende datoer:

8. juni  kl. 18
11. juni kl. 18

29. juni  kl. 18
2. juli kl. 18

Pris:
Medlemmer:
kr. 400  for førstegangshund (2 ganger) og kr. 300  for retest (1 gang)
Andre:
kr. 600  for førstegangshund (2 ganger) og kr. 500 for retest (1 gang)

Stad: Lien på Ask, Askøy

Påmelding og meir info:
Børge Follesøy:

email: borge.follesoy@gmail.com

mob.: 40476366

Viktig ved påmelding:  

Oppgi følgende informasjon ved påmelding:

 • Ditt navn og telefonnummer
 • Rase, navn, alder og reg.nummer til hunden
 • Hvorvidt hunden har vært testet før, eller om det er repetisjon.
  Har hunden vist interesse for eller jaget sau før?
 • Ønsket dato:

OBS! Er det første gang hunden skal på slikt kurs, må du komme 2 gongar med minimun 14 dagars mellomrom.

Aktuelle datoar i dette tilfellet er då anten:

 • 8. juni og 29. juni

eller

 • 11. juni og 2. juli.

Betal inn på klubbens konto: 1506.05.10668

Merk betalingen med hundens navn. Du er påmeldt når betalingen er registrert.

Sauerenhetsbevis er påkrevd for å kunne benytte hund på jakt i en rekke terrenger, på høstprøver og enkelte apportprøver. Som eier av fuglehunder, som naturlig vil synes at husdyr er spennende, er det ditt ansvar å sørge for at hunden ikke jager sau. Det er så få episoder som skal til for å ødelegge for ryktet til fuglehunder og fuglehundeiere. Så selv om du ikke har planlagt å delta på prøver eller jakte i terrenger hvor det er sau anbefaler vi at du bidrar til ansvarlig hundehold med å gjøre det du kan for å forsikre deg om at hunden ikke ønsker å jage sau. Vi oppfordrer derfor medlemmer med unghunder uten bevis, samt eldre hunder som ikke har vært testet på en stund til å delta.

For deg som ikke har fuglehund, men vil sikre deg mot at hunden din jagar sau, er det også lurt å gå på et saueaversjonskurs. Merk imidlertid at om hunden har bestått og fått utstedt saueaversjonsbevis er det fremdeles ditt ansvar som eier å sørge for at hunden ikke får anledning til å jage sau. Det vil si:

 • Ikke ha hunden løs der du vet det er sau som beiter,
 • Gå i stor bue utanom sau om du møter på de når du er på tur med hunden din. Hunden er da selvsagt i bånd.
 • Lat som om du er redd sau om du møter på sau. Ikke la hunden din se at du klappar, gir mat eller jager sauen lenger unna. Gå heller i bue rundt, eller snu og gå en annan vei om du møter på sau.
 • Gjør alt du kan for å unngå at vi får tragiske hendelser mellom hund og sau i år og i fremtiden.

Les mer om hva saueaversjon går ut på her