Skjelvinger og andre sykdommer – meld fra!

Avlsrådet i NVK ber medlemmer melde fra om de oppdager uvanlige helsetilstander.

Den siste tiden har avlsrådet blitt kontaktet av medlemmer som har korthåret vorsteh med «skjelvinger».

Det ble lagt ut en video av en slik hund på Facebook. Siden har avlsrådet mottatt den samme videosnutten og informasjon fra eier. Det opplyses at hunden har hatt skjelvinger hele livet. Hunden er nå 3 år.

Hunden har skjelvinger i muskulaturen, særlig synlig når den står. Det opplyses videre at en kullbror av hunden har samme symptomer. Hunden er blitt fremstilt for en veterinær i Rendalen som skal ha behandlet mange KV med skjelvinger. Vi har også fått informasjon fra andre med KV som har lignende
skjelvinger.

Det synes ikke som hunden(e) har smerter grunnet dette, eller nedsatt funksjon på noe vis.

Det er i tillegg kommet informasjon fra veterinær om at dette skal være et kjent problem nedover i Europa, og at dette første gang ble observert på gamle tyske Hege Hause-linjer, og at dette er en nervesykdom.

Dette synes ikke å være noe stort problem for hundene som har dette. Dette er imidlertid ikke alltid så lett å vite, med mindre hundene har tydelig ubehag eller smerter.

Det er likevel av interesse å kartlegge utbredelsen av dette, for om mulig å se om enkelte linjer er mer berørt enn andre. Ettersom det er opplyst at to fra samme kull har dette, er det grunn til å tro at det er en arvelig faktor som ligger bak.

Det er av interesse å vite mer om dette også ut fra et avlsperspektiv.

Vi vil i første omgang håndtere dette på samme måte som vi håndterer andre sykdommer der det trolig ligger en arvelig faktor bak; unngå å koble sammen linjer der samme sykdom/defekt forekommer.  Dvs. unngå å kombinere hunder der begge har samme sykdom i nær slekt).

Vi vil oppfordre alle som har KV med skjelvinger om å melde fra til avlsrådet på følgende e-postadresse: avl@vorsteh.no.  Alternativt å ringe medlemmer i avlsrådet for KV eller avlsrådsleder.(Husk at det kan være mange naturlige årsaker til at hunder av og til skjelver; de kan skjelve når de fryser, er oppspilte og spente, er redde, trøtte osv. Det vi er ute etter er hunder som skjelver «til vanlig», når det ikke er noen tydelig grunn til dette).

Basert på den informasjonen som vi får inn (omfang), vil avlsrådet vurdere tiltak. Det kan for eksempel være å kontakte behandlende veterinærer og/eller kontakte moderklubben i Tyskland for å høre hva de vet om dette.

Meld fra om sykdommer

Vi i avlsrådet vil benytte anledningen til å oppfordre alle vorsteh-eiere om å melde fra til avlsrådet om sykdommer. Dersom hunden din har en sykdom, for eksempel epilepsi, kloløsning, skjelettlidelser som OCD (ikke HD som registreres på annen måte), hudlidelser, allergier eller andre sykdommer, meld fra til avlsrådet.

For at avlsrådet skal kunne gjøre en best mulig jobb i å gi råd til medlemmene og til klubbens oppdrettere, er det vesentlig at vi kjenner til hva som rører seg i populasjonen, slik kan vi unngå å koble hunder med samme sykdom hos nære slektninger. Hunder som skal brukes i avl skal selv være friske og fri for sykdom. Meld fra til denne e-postadressen: avl@vorsteh.no. Eller ta kontakt pr. telefon til avlsrådet (se avlsråd/avlsrådets medlemmer).

Avlsrådet jobber med å få til en digital løsning for rapportering av sykdom. Vi kommer tilbake med informasjon om dette når løsningen er klar til bruk.

Trude Lien

leder NVKs avlsråd

avl@vorsteh.no