Slik søker du utdanningstilskudd

NVK har et eget utdanningsfond som distriktene kan søke om penger fra.

Utdanningsfondet ble bestemt opprettet i fjor. Reglene for hva pengene skal kunne brukes til, og hvordan de skal fordeles, ble vedtatt på årets Representantskapsmøte.

Fondet utgjør ved opprettelsen 30.000 kroner. Styret i NVK skal ved hvert årsskifte vurdere hvor stort beløp som kan benyttes til utdanningsaktiviteter for det kommende året, og legge dette fram til Representantskapet for beslutning.

Dette er regelverket

Komiteen som innstiller på fordelingen består av

  • Birte Wold Myhre (Leder),
  • Britt Svendsen (Vestfold-Telemark) og
  • Ruth Hege Dyrhaug (Møre og Romsdal)

Gruppen er oppnevnt av Hovedstyret i mars 2024, for ett år.

Søknad sendes leder@vorsteh.no