Østfold

Unn Johannessen ny leder i NVK Østfold

Unn Johannessen ny leder i NVK Østfold

Unn er godt kjent i miljøet og har vært leder av klubben i ni år på nittitallet og sittet i sentralstyret i mange år. Nå er hun tilbake som leder i Østfold og har klare ambisjoner for året som kommer.

Dugnad i NVK Østfold

Dugnad i NVK Østfold

For at vi skal kunne bruke klubbhuset til Østfold fuglehund klubb, har vi blitt spurt om å kan male ett strøk til på uthuset.