Stor økning i nettrafikken

Nettsidene våre hadde i 2021 i alt 252.000 sidevisninger, opp fra 202.000 i 2020.

Årsberetning IT 2021

Trafikken på vorsteh.no har vært tidvis veldig bra i 2021, om enn ikke på nivå med et «godt, gammelt» normalår. Året har vært preget av pandemien og mange avlyste prøver og samlinger/arrangementer, men trass i det har høsten vært nesten normal, med klart høyere aktivitet enn i 2020.

Brukere av nettsida

Når det gjelder trafikken på nettsiden hadde vi 53.000 gjester (unike brukere) i 2021. Det var et kraftig hopp opp fra 31.000 i 2020.

Sidevisninger

Nettsidene våre hadde i 2021 i alt 252.000 sidevisninger, opp fra 202.000 i 2020.

Ikke uventet kom trafikktoppen den helgen i september da vi arrangerte Trippelprøven og Norsk Derby. (Fallet i trafikken mellom de to blå toppene, er jakta, da de fleste av våre medlemmer hadde annet fore.)

Valpelistene mest pop

Den mest populære enkeltartikkelen var (som året før) «Valpelister og avlshunder» med 27.000 sidevisninger. På tredjeplass kom hovedartikkelen om Trippelprøven og Norsk Derby med 7500 sidevisninger.

Dessverre har vi ikke detaljtall for trafikken inne på Datahound.

Et flertall av brukerne våre er på mobil (64 prosent, opp fra 55 prosent i 2020). Det stiller krav til innholdet. Det må ha fristende og tydelige titler, og være egnet til å leses på liten skjerm. Det er inngangen på artikkelen og bildet som avgjør om den blir åpnet, lest og delt videre i sosiale medier.

NVC

Bruken av NVC-sidene er noe annerledes. En større andel av brukerne er på datamaskin, noe som kan bety at sidene er noe mindre mobilvennlige.

Rundt 2000 brukere var innom NVC-sidene, med i alt 8741 sidevisninger. Trafikken følger stort sett prøvesesongen.

Drift

Driften av nettsidene som hostes hos Idium har vært stabil gjennom hele året, men noen timers nedetid sist høst i forbindelse med en oppgradering fra Idiums side. Nedetiden kolliderte heldigvis ikke med noen viktige arrangementer. Alt innhold ble gjenskapt fra backup.

NVC hostes problemfritt hos Uniweb. Det har bare vært et par korte tilfeller av nedetid.

Men det er risikabelt å ha nesten hele klubbens historikk og innhold på ett sted, og styret jobber nå med en løsning hvor vi tar i bruk Microsoft 365 som webløsning for e-post, Teams, Office Online og sikker skylagring av dokumenter. Det håper vi å få testet og på plass i løpet av første halvår 2022.

Webredaksjon

Redaksjonsgruppen har i 2021 bestått av Harriet Wiggen og Signe Karin Hotvedt. Vi to har dekket de store mesterskapene og høystatusløp mellom oss. Harriet og Ståle Garborg har i tillegg hatt ansvar for oppdatering og drift av NVC, og Ståle er også vår kontaktperson mot Datahound. Gruppen trenger stadig å bli styrket med et par personer for å minke belastningen på skribentene og sørge for kontinuitet.

Ved årsskiftet hadde vi 28 bidragsytere med skrivetilgang ute i distriktene, men aktiviteten varierer veldig. Noen distrikter sliter med å få publisert, og fine historier går under radaren. Den sentrale redaksjonen er hardt belastet og kan dessverre ikke påta seg å publisere for de distriktene som sliter. En løsning kan være at nærliggende distrikter hjelper hverandre.

Det er siden starten publisert 1495 artikler og 170 informasjonssider (sider med innhold som blir oppdatert/skiftet ut, for eksempel kontaktsider, oversikt over vandrepremier, reglementer osv. Det er viktig at slikt innhold legges på info-sider, slik at vi ikke risikerer at ukorrekt eller utdatert innhold ikke er tilgjengelig på for eksempel søk).

Det er i alt lastet opp 6083 filer og bilder i arkivet (over 1000 nye i 2021), de aller fleste tatt av våre egne medlemmer. Kvaliteten på bildematerialet blir stadig bedre.

Lyst til å bidra?

Dersom du har lyst til å bidra som journalist på nettsidene våre, blir du tatt vel imot og får opplæring. Verktøyet vårt er enkelt (WordPress). Redigering av de fleste vanlige artikler kan gjøres på mobil. Vi deler også mange artikler på Facebook-sidene våre. Løpende oppdatering gjøres også i mange tilfeller direkte på Facebook.

Vi ønsker at alle distrikter skal ha sine egne skribenter, men vi trenger også flere som kan være med og dekke de store hendelsene, som høystatusløp, store jaktprøver, NM, Årets hunder, sesongoppsummeringer fra jaktprøver, distriktskonferanse og representantskapsmøte.

Eksempler på slike satsinger finner du her: