Styret i Norsk Vorstehhundklubb Innlandet har vedtatt å avlyse jaktprøven på Vinjevegen.

Styret i NVK Innlandet har i møte 10.02.2021 besluttet å avlyse vinterprøven på Vinjevegen 13-14.2021

I tråd med FKF sin veileder har prøveledelsen for Vinjeveien vinterprøve vært i kontakt med kommunelege/helsemyndighet i Stor-Elvdal.

Kommunelege/helsemyndighet i kommunen er klar på at det ikke er ønskelig at NVK Innlandet avholder vinterprøve i Stor-Elvdal i år pga risikoen for å trekke smitte inn i kommunen.

Styret i NVK Innlandet ønsker å ha en god dialog og godt samarbeid med Stor-Elvdal kommune og vi respekterer derfor deres standpunkt.

Selv om det i utgangspunktet er få kontaktpunkt under en jaktprøve og FKF sin veileder følges, så mener styret i NVK Innlandet at jaktprøven kan bidra til å skape nye krysningspunkter mellom folk fra forskjellige deler av landet. Dette er kontakt som i fravær av prøven ikke ville skjedd. Av respekt for innbyggerne i Stor-Elvdal velger vi derfor med tungt hjerte å avlyse Vinjeveien vinterprøve.

Vi mener vår beslutning er i tråd med FKF sin veileder og ønsket til helsemyndighetene i Stor-Elvdal kommune.