Jaktprøven på Vinjevegen er avlyst 

Jaktprøven på Vinjevegen er avlyst 

Styret i Norsk Vorstehhundklubb Innlandet har vedtatt å avlyse jaktprøven på Vinjevegen. 

For å bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte av Koronavirus, har styret i NVK Innlandet i kveld besluttet å avlyse vinterprøven på Vinjevegen 14-15.03.2020  

Helsemyndighetene beskriver at vi er inne i en ny fase av epidemien og dette har ført til skjerpede tiltak over hele landet fra og med 11.03.2020. Fylkesmannen i Innlandet skriver at i den fasen vi nå går inn i, er kontaktreduserende tiltak nødvendig. Han foreslår blant annet å avlyse store arrangementer. Dette er konkretisert i en rekke felles kjøreregler for Innlandet, som flere kommuner har sluttet seg til, deriblant vår vertskommune Stor-Elvdal.

For vår del er følgende kjøreregel særlig relevant: 

“Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje”. (Fylkesmannen i Innlandet 2020).

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege i Tynset, sier til NRK-Innlandet i dag at de ønsker å forhindre reiser både inn- og ut av regionen til smittefaren er over. Anbefalingen gjelder foreløpig ut mars måned..

Selv om det i utgangspunktet er få kontaktpunkt under en jaktprøve, så mener NVK Innlandet at jaktprøven vil bidra til å skape nye krysningspunkter mellom folk fra forskjellige deler av landet. Dette er kontakt som i fravær av prøven ikke ville skjedd. Av respekt for innbyggerne i Stor-Elvdal og Fjellregionen for øvrig ønsker ikke vi  å bidra til dette. 

Vi mener vår beslutning er i tråd med fylkesmannens intensjon med felles kjøreregler og å redusere kontakten mellom mennesker i denne alvorlige og uavklarte situasjonen. 

11.03.2020

Styret i NVK Innlandet