Terje Bradals minnepris til Bruno

Terje Bradals minnepris til Bruno

Beste vorsteher på jaktprøven på Vinjevegen ble SV Bruno og Håkon Røed.

Under landssamlingen på Buhol ble SV For the Win Alot of Bruno og fører/eier Håkon Røed hedret.

Terje Bradals minnepris

Ekvipasjen mottar den flotte minneprisen som er satt opp etter hundemannen Terje Bradal som døde altfor tidlig i 2019, bare 44 år gammel.

Prisen ble overrakt av Ellen Marie Imshaug på vegne av Innlandet NVK.

Reglene er slik:

  1. Terje Bradals minnepris går til beste premierte vorsteher sammenlagt over to dager på årets vinterprøve på Vinjevegen, beregnet etter poengreglene i NVC.
  2. Dersom to hunder står likt, vinner yngste hund.
  3. Vandrepremien vinnes til odel og eie av første fører med tre napp med vorstehhund.
  4. Dersom premien ødelegges eller blir borte, må den erstattes av siste vinner.
Håkon Røed og Bruno fikk 3.UK på Vinjevegen 12. mars 2022.